Calida at Raksa

Städat på bygget – tryggt på bygget

Säkerheten har blivit en allt viktigare del av arbetet på en byggarbetsplats samtidigt som kraven på effektivitet har blivit högre. På moderna byggen finns det experter för varje arbetsmoment. Under årens lopp har vi utvecklat specialkunskap inom byggplatsstädning och slutstädning – också enligt P1-renlighetsstandarden.

Tack vare bred erfarenhet och krävande kunder är Calida en diskret och flexibel partner under hela byggprocessens gång. Calida Raksa erbjuder städning under byggnadsskedet, slutstädning inför överlämning samt dammkontroll och städning vid alla typer av saneringsobjekt; gammalt och nytt, stort och litet.

Vi sköter naturligtvis även städningen i den färdiga och ibruktagna byggnaden om ni önskar.      

Vi har erfarenhet av byggprojekt i alla storleksklasser –  tveka inte att kontakta oss!